Adatvédelmi nyilatkozat

Az “Érettségit mindenkinek” Szolgáltató Bt. és a MEGAvizsga Oktatási Kft. (továbbiakban: Adatkezelők) az Országos Matematika és Történelem Próbaérettségi lebonyolításával kapcsolatban kezelik a jelentkezők adatait, kizárólag a kérdések és megrendelések teljesítésének céljából, valamint a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettség (számlázás) teljesítése érdekében.

Adatkezelők csak olyan adatot kezelnek, amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek, és a cél elérésére alkalmasak. A jelentkezés során megadott adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelik.

Adatkezelők minden elvárható módon védik a jelentkezők által megadott adatokat.

Adatkezelők címe: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky út 11.

Adatkezelők elérhetősége: +36-20-435-4730 és +36-20-353-8950

Az adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó jelentkezésnél kifejezetten hozzájárulását adja az általa megadott adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: jelentkezők

A kezelt adatok köre: a jelentkezés során megadott szükséges adatok

Az adatgyűjtés célja: kapcsolatfelvétel.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő személye: a megfelelő tételkészítő bizottság elnöke

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt adatok a kapcsolatfelvétel teljesítését követően 90 napon belül törlésre kerülnek.

Az érdeklődő kérelmezheti az adatkezelőknél

  • tájékoztatását adatai kezeléséről;
  • adatainak helyesbítését;
  • adatainak törlését vagy zárolását.

Ha az érdeklődő korábban kapcsolatfelvételi adatokat küldött el, akkor a kapcsolatfelvételkor az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A kapcsolatfelvételhez kapcsolt adatokról tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését Adatkezelőknél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Adatkezelők a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a jelentkező kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a jelentkező nem elégedett Adatkezelők válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)